LID WORDEN

Lid worden van JCI Doetinchem

Ben jij tussen de 25 en 37 jaar, maatschappelijk betrokken en wil je je steentje bijdragen aan een betere wereld? Dan is JCI Doetinchem iets voor jou! Wij leren je graag kennen. Vul hieronder je gegevens in en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Privacy Statement

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe JCI Doetinchem omgaat met persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

JCI Doetinchem verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op JCI Doetinchem en haar leden. Welke gevolgen heeft de wetgeving voor het gebruik van persoonsgegevens binnen de groep? Wat verandert er? Wat moet er gebeuren?

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen, bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd, geboortedatum, etc. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens herleidbaar is naar een bepaald persoon, spreken we over persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan uw adres samen met uw e-mailadres, maar ook aan uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt JCI Doetinchem persoonsgegevens?

JCI Doetinchem verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • leden;
  • personen die interesse tonen in een lidmaatschap of in het verleden een lidmaatschap hebben gehad;
  • personen, waaronder wie aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar JCI Doetinchem een relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad (denk onder andere aan partners van JCI Doetinchem).

Waarvoor verwerkt JCI Doetinchem persoonsgegevens?

Als u lid wilt worden van de Kamer of een andere relatie met JCI Doetinchem wilt aangaan, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij u bijvoorbeeld op de juiste wijze inschrijven als lid. Als u eenmaal lid bent van JCI Doetinchem of relatie bent van JCI Doetinchem, willen wij u graag goed van dienst zijn. Wij gebruiken bijvoorbeeld uw naam en adresgegevens (waaronder e-mail) om contact met u te onderhouden en te informeren over lidmaatschap/relatie gerelateerde zaken, maar ook als u bijvoorbeeld een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van de Kamer, regio of JCI Nederland. Wilt u niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kunt u dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken, bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses, enzovoorts.

Verwerkt JCI Doetinchem ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij hiertoe genoodzaakt zijn op grond van de wet, met uw toestemming of als u dat aan ons vraagt. In het laatstgenoemde geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Hoe gaat JCI Doetinchem met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk verwerkt voor normaal gebruik binnen JCI Doetinchem of het doel waarvoor zij strekt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Allereerst kunt u uiteraard zelf bij uw persoonsgegevens. Door in te loggen in de Digitale Leden Administratie (DLA) met uw JCI-account kunt u alle gegevens met betrekking tot uw lidmaatschap terugvinden. Daarnaast kan de Kamer waarvan u lid bent, uw gegevens inzien. Binnen de JCI-app kunnen leden elkaars adres en telefoonnummer zien. Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken. De secretaris van de Kamer en de secretaris van JCI Nederland, kunnen uw gegevens muteren.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie, zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is JCI Doetinchem gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht bij de secretaris van JCI Doetinchem, middels het versturen van een e-mail naar info@jci-doetinchem.nl. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met de secretaris van JCI Nederland. De contactgegevens van JCI Nederland treft u op de volgende site aan: www.jci.nl

Wijzigingen privacy beleid

JCI Doetinchem behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Je kunt dit privacy beleid zelf opslaan of raadplegen.