Home / Blog / Laat de kleine letters geen dode letters worden!

Laat de kleine letters geen dode letters worden!

Met behulp van algemene voorwaarden proberen ondernemers risico’s van het aangaan van een verkoopopdracht te beperken. Maar met het opnemen van bepalingen die afwijken van de wettelijke regelingen, komt de ondernemer steeds minder vaak weg.

Neem dan de Wet Werk en Zekerheid. Alhoewel er sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid paal en perk is gesteld aan bepalingen in het tijdelijke arbeidscontract welke ten nadele van de werknemer zouden kunnen zijn, wijst de praktijk uit dat ook hier de werkgever/ondernemer blijft proberen. Vaak niet zonder de nodige risico’s.

Vergeet ook niet de onlangs ingevoerde modelovereenkomsten voor ZZP-ers. Met een dergelijke overeenkomst loopt een opdrachtgever van een ZZP-er niet het risico dat later wordt geoordeeld dat de ZZP-er in dienst was zodat er sociale premies moeten worden afgedragen. Van de 4500 aan de belastingdienst toegezonden overeenkomsten werd ruim 40% afgekeurd. Deze overeenkomsten kunnen dus op zijn zachtst gezegd beter.

De ‘kleine letters’, de teksten van algemene voorwaarden, arbeidscontracten, modelovereenkomsten, huurcontracten, overeenkomst van opdracht enzv. moeten juridisch kloppen. Ze moeten kunnen ‘overleven’ zodra er een geschil is ontstaan.

Van groot belang dus om het opstellen van contracten over te laten aan de specialist en te voorkomen dat er ook maar een ‘dode letter’ op papier komt!

Lopen jullie even binnen op ons inloopspreekuur iedere werkdag van 16.30 uur tot en met 17.30 uur? Grootjans Advocaten, Pr. Hendrikstraat 38 te Doetinchem.

Nienke van de Gevel – Grootjans Advocaten

Top