Home / Bestuur

Bestuur

Het bestuur van JCI Doetinchem wordt gevormd door (over het algemeen) een vijftal leden. Het bestuur geeft invulling aan de functies van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en commissie-coördinator. De voorzitter stippelt het beleid voor het jaar uit en leidt de vergaderingen. Bij afwezigheid valt de vice-voorzitter in. De secretaris is de spin in het web; heeft de contacten met de landelijke JCI-organisatie en andere lokale JCI-kamers. Tevens maakt de secretaris de notulen van de algemene ledenvergaderingen. De penningmeester verzorgt de adminsitratie van de kamer. De commissie-coördinator is de contactpersoon tussen de diverse commissies en het bestuur en waakt ervoor dat de beleidsdoelen voor dat jaar door de commissies worden uitgevoerd.

Belangrijk motto binnen JCI is “one year to lead”. Dit houdt in dat de functies, zowel van het bestuur als van de commissies, jaarlijks opnieuw worden ingevuld.

Het bestuur van JCI Doetinchem e.o. 2020; Kelly Borkus (secretaris),  Rogier Stam (commissie-coördinator), Paula Jansen (voorzitter), Niek Herwers (penningmeester), Heleen Faber (vice-voorzitter).

Top